UWAGA! Ten serwis używa cookies. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Szanowny Użytkowniku, zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. chcielibyśmy poinformować Cię o sposobach oraz zasadach przetwarzania Twoich danych osobowych na stronach naszego serwisu. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

Telefon +48 509 488 066                Email hanza@hanzaconsulting.pl

Telefon +48 509 488 066
Email hanza@hanzaconsulting.pl

Telefon
+48 509 488 066

Email
hanza@hanzaconsulting.pl

Ubezpieczeniem OC jest objęta odpowiedzialność cywilna przedsiębiorcy prowadzącego działalność w zakresie rzeczoznawstwa majątkowego, za szkody wyrządzone działaniem lub zaniechaniem ubezpieczonego, w okresie ubezpieczenia, w związku z wykonywaniem umowy, której jest stroną, a której przedmiotem są czynności wskazane w art. 174 ust. 3 i 3a tej ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.

W przypadku gdy przedsiębiorca, wykonuje umowę przy pomocy rzeczoznawcy majątkowego związanego z tym przedsiębiorcą umową o pracę lub umową cywilnoprawną, ubezpieczeniem OC jest objęta również odpowiedzialność cywilna tego przedsiębiorcy za szkody wyrządzone działaniem lub zaniechaniem tej osoby.

Ubezpieczenie OC nie obejmuje szkód:

  1. wyrządzonych przez rzeczoznawcę majątkowego po pozbawieniu go uprawnień zawodowych, a także w okresie zawieszenia wykonywania uprawnień zawodowych;
  2. polegających na zapłacie kar umownych;
  3. powstałych wskutek działań wojennych, rozruchów i zamieszek, a także aktów terroru.

 

Zalety:

•    Szeroki wybór sum gwarancyjnych
Od 25 000. do 100 000 euro

•    Wykupienie regresu
Istnieje możliwość wykupienia prawa ubezpieczyciela do regresu tzn. wykluczenie ewentualnych roszczeń PZU SA wobec ubezpieczonego w przypadku szkody, która nastąpiła w wyniku jego rażącego niedbalstwa.

•    Minimum formalności
Jedyny dokument wymagany do wystawienia polisy to wniosek ubezpieczeniowy.

•    Ratalny schemat płatności
Składkę można zapłacić w 2 ratach

 

L.p. Suma gwarancyjna w odniesieniu do jednego zdarzenia oraz wszystkich zdarzeń stanowiąca równowartość w złotych*: Składka za roczny okres ubezpieczenia jeżeli przychód neto nie przekracza 500 000 zł
1 25 000 euro 210 zł
2 50 000 euro 330 zł
3 75 000 euro 465 zł
4 100 000 euro 570 zł

 

Szczegółowe informacje:
tel. 509 488 066
adres e-mail: hanza@hanzaconsulting.pl

Do pobrania:

Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie ubezpieczenia OC rzeczoznawcy majątkowego (pobierz)